W celu optymalizacji działania naszego serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Twierdza Przemyśl na 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ocena użytkowników:  / 0

W dniach 2-12 lipca br. w Krakowie odbywa się 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, w której uczestniczy 190 przedstawicieli krajów, które są sygnatariuszami konwencji, w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO.

Specjalnie na obrady Komitetu został przygotowany krakowsko-przemyski folder, który promuje Twierdze Kraków i Twierdze Przemyśl w kontekście starań o transgraniczny wpis fortyfikacji dawnego państwa Habsburgów XIX i XX wieku oraz austro-węgierskich cmentarzy wojennych I wojny światowej, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Szkoła Letnia PKN ICOMOS Przemyśl-Krasiczyn 28-31 sierpnia 2017 r.

Ocena użytkowników:  / 0

Tematem wiodącym tegorocznej Szkoły letniej ICOMOS, która odbędzie się na terenie gmin Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl jest "Ochrona, konserwacja, rewaloryzacja architektury obronnej".

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele służb konserwatorskich, samorządowcy ze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, badacze, konserwatorzy i społecznicy działający w Przemyślu i w regionie. Aktywny udział wezmą także zaproszeni specjaliści z PKN ICOMOS.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z projektem zagospodarowania turystycznego Twierdzy Przemyśl, który został zrealizowany przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji dotyczących Szkoły Letniej ICOMOS można znaleźć pod linkiem:

http://www.icomos-poland.org/szkola-letnia-pkn-icomos/189-szkola-letnia-pkn-icomos-przemysl-krasiczyn-28-sierpnia-31-wrzesnia-2017.html

 

 

Posiedzenie X Sesji Trzeciej Kadencji Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

Ocena użytkowników:  / 0

Informujemy, że w dniu  26 czerwca  br. roku, o godzinie 11.00 w Biurze ZGFTP, przy ul. Kościuszki 7 w Przemyślu odbędzie się Sesja Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z Sesji Zgromadzenia Związku z dnia  23 stycznia 2017 roku.

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Związku za okres od 23.01.2017 r. do 26.06.2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok:

a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl za 2016 rok.

5. Bieżące informacje oraz komunikaty.

6. Zamknięcie obrad.